Servet-i Fünûn Mecmuası’nda Yayımlanan Ticaret Mektebi Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme


Özkul A. S.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.25, pp.323-338, 2016 (Peer-Reviewed Journal)