Esra AKSOY Nuri ÖMÜRBEK Meltem KARAATLI 2015 AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 33 Sayı 4 s 1 28


Aksoy E., ÖMÜRBEK N., KARAATLI M.

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.33, no.4, pp.1-28, 2015 (Peer-Reviewed Journal)