YILMAZ, H. DEMİRCAN, V. DERNEK, Z. 2007. Isparta İlinde Doğrudan Gelir Desteğinin Harcama Yönünün Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.


YILMAZ H., DEMİRCAN V., DERNEK Z.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.65-72, 2007 (Peer-Reviewed Journal)