Vaccine Debates in the Context of Vaccine Hesistancy: Covid 19 Case on Twitter


Creative Commons License

Narmanlı D.

TRT Akademi, vol.7, no.14, pp.28-57, 2022 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 14
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.37679/trta.1013435
  • Title of Journal : TRT Akademi
  • Page Numbers: pp.28-57

Abstract

With the development and implementation of Covid 19 vaccines, countries have started vaccination programs to combat the pandemic. Although there is no barrier in accessing the vaccine, the data show that the vaccination rates in Turkey are not at the desired level in the fight against the pandemic. The aim of this study, in which the relationship between vaccine hesitancy and infodemic is problematized, is to identify the debates about Covid 19 vaccines and to evaluate the arguments of the vaccine hesitant users in the context of the infodemic. In this context, the research sought answers to the questions of which vaccinerelated topics are discussed on Twitter, what is expressed as the cause of vaccine mistrust, what false information is prominent in the tweets of users who are hesistant about vaccines, and which conspiracy theories are the basis for the arguments of users who are hesistant about vaccines. Quantitative content analysis and descriptive analysis were applied to 2349 tweets in this study. In the study, it was found that the vaccine attitudes of users with vaccine hesistancy are not homogeneous, the discussions about the vaccine mostly stemmed from the fact that the users had to have a vaccine and PCR test in order to benefit from some rights and services, users do not trust global pharmaceutical companies and actors of the health system. They also based their arguments about the vaccine mostly on conspiracy theories and the disinformation about the side effects of the vaccine, the fact that the vaccine has no protection against the virus, and the vaccine has not completed phase studies.

Kovid-19 aşılarının geliştirilerek uygulanmaya başlanmasıyla birlikte ülkeler pandemiyle mücadelede aşılama programlarına başlamışlardır. Aşıya erişimde herhangi bir sıkıntı yaşanmamasına rağmen veriler, Türkiye’de aşılama oranlarının pandemiyle mücadelede istenen düzeyde olmadığını göstermektedir. Aşı kararsızlığı ve infodemi arasındaki ilişkinin sorunsallaştırıldığı bu çalışmanın amacı Twitter’da aşı ile ilgili tartışmaların ne olduğunu belirleyerek aşı kararsızlığı yaşayan kullanıcıların argümanlarını infodemi bağlamında değerlendirmektir. Bu bağlamda araştırmada Twitter’da aşı ile ilgili hangi konuların tartışıldığı, aşıya karşı güvensizliğin nedeni olarak neler ifade edildiği, aşı kararsızlığı yaşayan kullanıcıların tweetlerinde hangi yanlış bilgilerin öne çıktığı ve aşı kararsızlığı yaşayan kullanıcıların argümanlarına dayanak olan komplo teorilerinin hangileri olduğu sorularına yanıt aranmıştır. Çalışmada 2349 tweete nicel içerik çözümlemesi ve betimsel çözümleme uygulanmıştır. Çalışmada aşı kararsızlığı yaşayan kullanıcıların aşı tutumlarının homojen olmadığı, aşı ile ilgili tartışmaların çoğunlukla kullanıcıların bazı hak ve hizmetlerden yararlanabilmek için aşı ve PCR testi yaptırmak zorunda kalmalarından kaynaklandığı, küresel ilaç şirketlerine ve sağlık sisteminin aktörlerine güvenmedikleri ve aşı ile ilgili argümanlarını sıklıkla komplo teorilerine, aşının yan etkilerine, aşının virüse karşı herhangi bir koruyuculuğu olmadığına ve aşının faz çalışmalarını tamamlamadığına dair yanlış bilgiye dayandırdıkları bulunmuştur.