Diyabetin subginjival mikrobiata üzerine etkisi


AKPINAR O.

2.diabet ve obezite sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mart 2018, ss.21

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.21

Özet

Diyabetin subginjival mikrobiata üzerine etkisi


Orhan Akpınar
SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Çene Cerrahisi AD. Tbbi Mikrobiyoloji Bölümü

Diabetes mellitus, kronik periodontitis için önemli bir risk faktörüdür. Normal popülasyona göre üç ila dört kat artmış risk vardır. inflamatuvar bozukluk olan periodontitis dişeti epitelini ve alveol kemiğini hasara uğratarak diş kaybına yol açar. Diyabetiklerde subgingival dental plakın bileşimi araştırılmıştır; periodontal subgingival mikrobiyota üzerine diyabetin etkisiyle ilgili tam bir mutabakat sağlanamamıştır. Diyabetik hastaların periodontal ceplerinde patojenlerin sayılarinin arttiği görülmüştür.Fakat Diyabetiklerde oral mikrobiata diyabet dışı kişilerle karşılaştırıldığında spesifik farklılıkları net değildir. Subgingival plak örneklerinde DNA-DNA hibridizasyonu kullanılarak yapılan çalışmalarda anlamlı bir farklılık bulunmamasına rağmen, treponema denticola, streptococcus sanguinis, prevotella nigrescens, Staphylococcus intermedius ve Streptococcus oralis düzeyleri diyabetiklerin supragingival plakalarında daha yüksek bulunmuştur. Benzer metodolojiyle yapilan başka bir çalişmada diyabetiklerin subgingival plağındaki non-diyabetiklere kıyasla P.gingivalis, Campylobacter spp. ve A. actinomycetemcomitans'ın önemli ölçüde arttırdığını gösterildi.Polimeraz zincir reaksiyonu kullanan çalışmada diyabetik olmayan kontrollerle karşılaştırıldığında tip 2 diyabetlilerde P. Gingivalis oldukça yüksek bulunmuştur. 16S rRNA gen sıralamasını kullanan bir çalışmada, tip 2 DM ve diyabetik olmayan kişiler arasında subgingival mikrobiyota göre anlamlı farklar gözlenmiştir. Diğer bir çalişmada tip 2 dm'li hastalarda kserostomi ve hipivasyonun yaygın olduğunu ve tükürükte daha fazla oral patojen bulunduğunu göstermiştir. Subgingival mikroortam kısmen diş eti crevicular sıvı (GCF) kompozisyonu ve kısmen subgingival mikro biyotanın kompozisyonu ile belirlenir.GCF, aynı zamanda tamamlayıcı, immünoglobülinler, inflamatuar mediatörler ve bağışıklık hücreleri de dahil olmak üzere bir inflamatuar eksüdanın tüm bileşenlerini içeren bir serum ürünüdür. GCF akışı iltihaplanma ile birlikte hızla artmaktadır. Bu, subgingiva mikro ortamını ve içinde bulunan mikrobiyota özgü niteliğini değiştirme potansiyeline sahiptir. Diyabetiklerde GCF'nin glukoz içeriğinin diyabetik olmayanlara kıyasla yükseldiği gösterilmiştir. Glukozun yükselmesi subgingival mikroorganizmalar için değiştirilmiş bir beslenme kaynağı sağlayabilir ve daha sonra, biyofilm içinde belirli türlerin oranlarını değiştirebilir. Ayrıca, periodontal patojenlere karşı bağışıklık yanıtı diyabetiklerde değişebilir veya engellenebilir. Bu durum ise bazı türlerin aşırı büyümesine neden olabilir. Biyofilmlerin detaylı incelenmesinde, birçok farklı tür arasında oldukça karmaşık bir etkileşimin olduğunu göstermektedir.Subgingival mikro ortamdaki artmış glikoz içeriği ve konakçıların bağışık yanıtlarını değiştiren veya engelleyen diyabetik hastalarda subgingival mikrobiyomun diyabetik olmayanlara kıyasla gerçekten farklılık gösterebileceğini düşünüyoruz. Diyabet ve periodontit arasında yakın ilşki olduğunu destekleyen çalişmalar mevcut. Fakat daha büyük hasta grupları,hayvan modelleri ve in vitro hücreler / dokular üzerinde yapılan çalışmalarla desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Oral mikrobiata, Subginjival plak