TURHAN FARUK, Ceza Muhakemesindeki Sürelerin Kusur Olmaksızın Geçirilmesinde Eski Hale Getirme


TURHAN F.

Dr. Dr. Silia Tellenbach'a Armağan, Yenisey, F., Özgenç, İ., Sözüer, A., Nuhoğlu, A., Turhan, F., Editör, Seçkin, Ankara, ss.1227-1267, 2018

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Seçkin
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.1227-1267
  • Editörler: Yenisey, F., Özgenç, İ., Sözüer, A., Nuhoğlu, A., Turhan, F., Editör

Özet

Bu çalışmada, Türk CMK md. 40 vd. ile Alman CMK § 44 ve devamında düzenlenmiş olan ceza muhakemesinde sürelerinin geçirilmesi halinde eski hale getirme kurumu Türk ve Alman hukukundaki düzenlemeler dikkate alınarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında özellikte hangi hallerde sürenin kusur olmaksızın geçirilmiş kabul edileceği doktrindeki görüler ve mahkeme kararlar ışığında tartışılmış; bir haftalık eski hale getirme süresinin ne zaman başlayacağı, eski hale getirme talebinin hangi mahkemeye yapılacağı ve talep hakkında hangi merciin karar vereceği konusunda uygulamada karşılaşılan sorunlar üzerinde durulmuştur.

In dieser Arbeit wurde die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versäumung der prozessualen Fristen unter Berücksichtigung der türkischen und deutschen Strafprozessordnungen (türkische StPO Art. 41 ff und deutsche StPO §§ 44 ff) untersucht. Insbesondere wurde die Frage, wann die Versäumung einer Frist als unverschuldet anzusehen ist, im Lichte der türkischen und deutschen Literatur sowie der Rechtsprechung erörtert. Außerdem wurden die in der Praxis bedeutsamen Fragen, wie und wann die einwöchige Antragsfrist beginnt, bei welchem Gericht der Wiedereinsetzungsantrag zu stellen ist und von welchem Gericht darüber zu urteilen ist, nachgegangen.