STUDY SUGGESTIONS FOR JOHANNES PALASCHKO'S OP. 49 10 ETUDES


Creative Commons License

Baykal Ç.

Art-e Sanat Dergisi, vol.16, no.31, pp.453-473, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 31
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.21602/sduarte.1297915
  • Journal Name: Art-e Sanat Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.453-473
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to make a technical analysis of Johannes Palaschko’s “Op. 49 10 Studies for Advanced Violists” and to make study suggestions for the piece. In this study, document analysis, one of the qualitative research methods, was used. The data in the study were obtained from the literature review and Johannes Palaschko’s “Op. 49 10 Studies for Advanced Violists”. In the analysis of the data, a technical analysis of the etude was made in line with the document analysis. In order to increase the reliability of the study, technical analysis was made directly from the source (Carl Friedrich Schmidt, 1910, Heilbronn). A literature comparison was made to increase the reliability, accuracy and representativeness of the study proposals. As a result of the research, many different tactics were presented in the study proposals. Scientific studies on the effectiveness of the study suggestions are recommended.
Öz Bu araştırmanın amacı, Johannes Palaschko’nun “Op. 49 Gelişmiş Viyolacılar İçin 10 Etüt” adlı eserinin teknik incelemesini yaparak esere yönelik çalışma önerilerinde bulunmaktır. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmadaki veriler, literatür taramasından ve Johannes Palaschko’nun “Op. 49 Gelişmiş Viyolacılar İçin 10 Etüt” eserinden elde edilmiştir. Verilerin analizinde doküman analizi doğrultusunda etüdün teknik incelemesi yapılmıştır. Çalışmanın güvenilirliğini artırmak için doğrudan kaynak (Carl Friedrich Schmidt, 1910, Heilbronn) üzerinden teknik inceleme yapılmıştır. Çalışma önerilerinin güvenilirliğini, doğruluğunu ve temsil edilebilirliğini artırmak için literatür karşılaştırması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda çalışma önerileri içerisinde pek çok farklı taktik sunulmuştur. Çalışma önerilerinin etkililiğine yönelik bilimsel çalışmalar yapılması önerilmiştir.