Çelik, Y. Atilla, G. (2019). “Presenteeism (İşte Varolmama), Duygusal Emek Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Manavgat Beş Yıldızlı Otel İşletmesinde Bir Uygulama”, International Social Sciences Studies Journal, 5(30): 943-954.


ÇELİK Y., ATİLLA G.

International Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.30, pp.943-954, 2019 (Peer-Reviewed Journal)