Eğirdir Gölü Batısı Pliyo-Kuvaterner Sedimanları. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, 205-218


GÖRMÜŞ M., ÇOBAN H., CARAN Ş., UYSAL K., BİRCAN C., TUNÇ İ. O.

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, Turkey, 2 - 05 June 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey