Türkiye de Doğal Alanlarda Turizm Amaçlı Kullanımların Koruma Kullanma Dengesi Açısından İrdelenmesi Bafa Gölü Tabiat Parkı Örneği Examination of Tourism Intended Uses in Natural Areas in Terms of Protection Use Balance in Turkey Example of Bafa Lake Nature Park


AKYOL A., TÜRKOĞLU T., YILMAZ C., TOLUNAY A.

International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE 2016), Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, vol.2, pp.539-551

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Odessa
  • Country: Ukraine
  • Page Numbers: pp.539-551
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes