Periodontal rejenerasyonda yeni bir yaklaşım Trombositten zengin plazma


ÖZTÜRK M., BOZKURT F. Y.

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.8, no.5, pp.119-127, 2005 (Peer-Reviewed Journal)