Banka Sektöründe Çalışanların Psikolojik Sermaye Düzeylerininİncelenmesi: Isparta İli Örneği1


ACAR O. K., SOYDEMİR B.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.10, no.2, pp.301-310, 2019 (Peer-Reviewed Journal)