ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ İLE PSİKOLOJİK SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİ: KARAMAN İLİ BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


KARAGÖZ H., ATİLLA G.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.25, pp.2065-2074, 2018 (Peer-Reviewed Journal)