Burcu ASLANTAŞ ATEŞ, Aynur TORAMAN (2016). 3. Basamak Bir Hastanenin Eczanesinde Yalın Tedarik Zinciri Uygulaması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi CIEP Özel Sayısı, 456-469.


ASLANTAŞ ATEŞ B., TORAMAN A.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp.456-469, 2016 (Peer-Reviewed Journal)