Fetal dönemde toraks ve abdomen arasındaki büyüme oranları


Creative Commons License

Malas M. A., Üngör B., Sulak O., Albay S., Evcil E. H., Çetin E.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.35-41, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.35-41
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmanın amacı fetal dönem boyunca insan fetuslarında thorax ve abdomen arasındaki büyüme oranlarını belirlemektir. Çalışmamızda yaşları 10-40 gebelik haftası arasında değişen torako-abdominal, diğer anomali ve patolojisi olmayan 163 (83 erkek, 80 dişi) adet fetustan yararlanıldı. Olgular birinci, ikinci, üçüncü trimester ve miadında olmak üzere dört gruba ayrıldı. Toraks ve abdomenden on antropometrik değer alındı. Fetal dönem boyunca toraks ve abdomen ölçümleri arasındaki oranlar belirlendi. Çalışılan parametreler; toraks çevresi, toraks genişliği, acromion-arcus costarium yüksekliği, incisura jugularis-processus xiphoideus yüksekliği, incisura jugularis seviyesinde toraks derinliği, processus xiphoideus seviyesinde toraks derinliği, üst abdomen genişliği, bi-crista iliaca genişliği, arcus costarium-crista iliaca yüksekliği, processus xiphoideus-symphyisis pubica yüksekliği, symphyisis pubica seviyesinde pelvis derinliği. Bütün parametrelerde cinsler arasında farklılık yoktu (p>0.05). Haftalara ve gruplara göre parametrelerin ortalamaları belirlendi. Bütün parametreler ile gebelik haftası yaşı arasında müspet yönde ilişki (p<0.001), ve gruplar arasında ise anlamlı farklılıklar vardı (p<0.05). Toraks genişliği ile bi-crista iliaca genişliği oranı gruplar arasında farklıydı (p<0.05). Fetal dönemde toraks derinliği miada doğru toraks genişliğine göre daha fazla artış gösteriyordu. Fetuslarda toraks ve abdomen gelişiminin değerlendirilmesi için yeni veriler elde edildi. Toraks ve abdomenin daha iyi değerlendirilmesinde daha geniş serilerde yapılacak çalışmalara ihtiyaç var. Bu verilerin toraks ve abdomenin fetal dismorfogenesislerinin değerlendirilmesinde yararlı olacağına inanmaktayız.