LOOKING AT TOURISM PLANS FROM THE WINDOW OF POLITICAL ECOLOGY


Kervankıran İ., Çuhadar M., Aksoy S. I.

Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.5, no.1, pp.366-380, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

National and international environmental organizations, Non-Governmental Organizations and scientists have been warning about environmental problems caused by unlimited growth, the idea of production that destroys natural resources and excessive consumption and have been calling on managers to take precautions on this issue for a long time. In the tourism sector in Turkey, which has a significant impact on natural resources, environmental problems arising from wrong policies have begun to increase. Although sustainable tourism or conservation approach to prevent these problems is emphasized in national and regional plans, it is an important problem to take decisions contrary to these approaches in practice. This study argues that besides the economic and social effects of tourism development, its ecological dimension should be examined within the framework of critical social sciences and aims to evaluate tourism policies and plans in Turkey with the approaches of political ecology. In this direction, in the study, the decisions taken on tourism in the five-year development plans were examined and the applications of these decisions in practice were evaluated. According to the findings of the study, although nature protection and sustainability issues are frequently mentioned in tourism planning, it is seen that unlawful decisions are taken, tourism investments are allowed in conservation areas, forestry areas and coasts have been zoned for construction. In addition, it has been concluded in the study that the national literature has not shown enough interest in these negative effects, and the political actors, those primarily responsible of the problems are ignored..
Sınırsız büyümenin, doğal kaynakları yok eden üretim anlayışının ve aşırı tüketimin neden olduğu çevre sorunları konusunda ulusal ve uluslararası çevre örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları uzun süredir uyarılar yapmakta ve ilgili kesimleri önlem almaya davet etmektedir. Gelişimde doğal kaynakların önemli etkisi olan turizm alanında da uygulanan yanlış politikalardan kaynaklanan çevresel sorunların artmaya başladığı görülmektedir. Bu sorunları engellemeye yönelik ulusal ve bölgesel planlarda sürekli sürdürülebilir turizm veya koruma yaklaşımı vurgulanmasına karşın uygulamada bu yaklaşımlara ters kararların alınması önemli bir sorundur. Bu çalışma, turizm gelişiminin ekonomik ve toplumsal etkileri yanında, ekolojik boyutunun eleştirel sosyal bilimler çerçevesinde incelenmesi gerektiği iddiasıyla, Türkiye’deki turizm politikalarını ve planlarını politik ekolojinin yaklaşımları ile değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada beş yıllık kalkınma planlarında turizm konusunda alınan kararlar incelenmiş ve bu kararların gündelik hayattaki uygulamaları değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, turizm planlamalarında doğa koruma ve sürdürülebilirlik konularına sık sık değinilmesine karşın yasalara uygun olmayan kararlar alındığı, koruma alanlarında turizm yatırımlarına izin verildiği, ormanlık alanların ve kıyıların imara açıldığı, ulusal literatürde bu olumsuz etkilere yeteri kadar ilgi gösterilmediği ve sorunların başlıca mesullerinden politik aktörlerin göz ardı edildiği sonucuna varılmıştır.