Kitap Bölümü :İletişim Güncel Gelişmeler (İçinde): Açık Veriye Dayalı Bilginin Yönetilmesi


Creative Commons License

Alav O.

Akademi Titiz Yayınevi, İstanbul, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Akademi Titiz Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Açık Veriye Dayalı Bilginin Yönetilmesi” adlı çalışmada yaşadığımız yüzyılın en önemli silahı olan bilgi, gelişen bilgi teknolojileri (BT) ışığında incelenmiştir. Özellikle son 20 yılda gelişen bilgi teknolojileri, internet ve bilginin sayısal forma dönüşmesi, manyetik yedek ünitelerinde ve ağda yer alması bilgiye erişimi hızlı ve önemli hale getirmiştir. Çağdaş dünyada bilgi değerli bir emtia durumuna dönüşmesi neticesinde bilgiye en kısa zaman aralığında engelsiz ve ücretsiz erişimde açık bilim ve açık erişim odaklı dijital ve ağ yapılı yeni organizasyon modellerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışma da tüm bu süreçlerin ortaya konulması için Açık Veri Ekosistemi ve Kavramlar, Açık Veri Kullanıcıları ve Açık Veri Açık Bilim Ekosisteminin Doğmasına Neden Olan Gerekçeler gibi başlıklar altında konu incelenmiştir.