Geriatrik olgularda komorbiditenin fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi üzerine etkisi


ABİT KOCAMAN A., DEMİRCİOĞLU A., KARAPINAR M. , ERTAN Ü. K. , KIRDI N.

16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 21 - 24 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text