Nonobez adolesanlarda LAP indeks ve inflamatuar belirteçlerin PCOS etyopatogenezinde ve PCOS’a ilişkili klinik durumların oluşmasındaki etkisi


TOLA E. N. , DUGAN N., YALÇIN S.

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in cojnuction with 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, 17 - 21 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text