Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Kriterleri İle İşletme Esaslarının Karşılaştırılması


Kul Erdoğan Ö., Sayılgan E.

1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences, Konya, Turkey, 10 - 13 May 2022, pp.1079

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1079

Abstract

Bu çalışmada, arıtma tesisi tasarım kabulleri ve beklenen performansın gerçek işletme değerleri ile karşılaştırılması ve sonuçların işletmeye etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tasarım kabullerinin işletme performansı üzerindeki etkisi ve tasarımlarda dikkat edilmesi gereken noktalar araştırılıp, yapılacak analizler ve sonuçları ile işletme şartlarının durumunu değerlendirmek için fayda sağlaması hedeflenmektedir. Atıksu arıtma tesisleri için yapılan tasarımlarda kullanılan kabuller, gerçek işletme verileri ile karşılaştırılmıştır. İleri biyolojik arıtma ile işletilen bir evsel atıksu arıtma tesisi ile ilgili genel ilke ve tasarıma ait esaslar incelenerek, tasarım ve projelendirme ile ilgili hesaplamalar, işletme ve proses takibinin nasıl yapıldığı açıklanmıştır. Tesisin tasarım kriterleri ve kabulleri ile işletilmesi sırasında oluşan olumlu-olumsuz değişkenleri tartışılmıştır. Çalışma için seçilen atıksu arıtma tesisinde bulunan tüm ünitelerin tasarım hesapları, tesisin işletme esasları detaylandırılarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, halihazırda işletilen bir ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi seçilmiş ve proje aşamasından işletme aşamasına genel değerlendirme yapılmıştır. Bu bağlamda mekanik ve elektriksel ekipmanların çalışmaları ve aksaklıklar, oluşan sorunlar ele alınmış, aktif çamur sistemindeki farklılıklar, alıcı ortama deşarj ve çamur bertarafına kadar olan süreç genel hatlarıyla tartışılmıştır. Sonuç olarak; atıksu arıtma tesislerinin tasarlanırken; kirlilik yükleri, deşarj kriterleri, gelecek nüfus hesabı ve kullanılacak debi hesapları son derece önemlidir. Evsel nitelikli atıksuların detaylı analiz raporları incelenerek, yasal mevzuat çerçevesinde en uygun arıtma yöntemi belirlenerek gerekli yatırımlar yapılmalıdır.