151,153Eu İzotoplarında (p,n) ve (p,3n) Reaksiyonları için Tesir Kesiti Hesaplamaları ve Seviye Yoğunluğu Modellerinin İncelenmesi


Şekerci M., Kaplan A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, vol.13, no.2, pp.132-143, 2018 (Peer-Reviewed Journal)