KARAATLI Meltem HELVACIOĞLU Özlem Ceyda ÖMÜRBEK Nuri TOKGÖZ Gönül 2012 Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Otomobil Satış Tahmini Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Cilt 8 Sayı 17 s 87 100


KARAATLI M., HELVACIOĞLU Ö. C., ÖMÜRBEK N., TOKGÖZ G.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.8, no.17, pp.87-100, 2012 (Peer-Reviewed Journal)