İyi Niyetli Kötü Davranışlar: Banka Çalışanlarının Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranışları Üzerine Nitel Bir Araştırma


UZUNBACAK H. H. , AKÇAKANAT T., DİNÇ M., BAYRAKÇI E.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.12, pp.658-683, 2019 (Peer-Reviewed Journal)