İşte Var Olamamanın Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma


KARAGÖZ Ş., UZUNBACAK H. H.

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.1941-1957, 2020 (Peer-Reviewed Journal)