Hümik Asit ve Fosfor Uygulamalarının Mısır Bitkisini (Zea mays L.) Fe, Zn, Mn ve Cu Konsantrasyonu Üzerine etkisi


ERDAL İ., ÇİMRİN K. M. , BOZKURT M. A.

Ankara Ünv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 6 (3), 91-96, vol.6, no.3, pp.91-96, 2000 (Peer-Reviewed Journal)