Bazı Oksim Bileşiklerinin Bağlanma Özelliklerinin Moleküler Kenetlenme Yöntemiyle İncelenmesi


Creative Commons License

Aysan Ö., Dede B.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.2, pp.333-339, 2020 (Peer-Reviewed Journal)