Modern Türk Mimarisinde Koruma ve Yeniden İşlevlendirmeye Bir Örnek: Burdur Akşam Sanat Okulu


Şimşek Tolacı S., Gökarslan A. B., Köse D.

MODUL-AR JOURNAL , vol.3, no.2, pp.129-162, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: MODUL-AR JOURNAL
  • Page Numbers: pp.129-162
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Yeni biçim ve malzeme teknolojileri ile inşa edilen Türkiye Modern Mimarlığının koruma altına alınması kadar, nasıl korunacakları konusu disiplinlerin gündemindedir. Beton malzemenin ve strüktürün restorasyonu konusunda uygulamalar yetersiz olup, konu ile ilgili akademik çalışmalar da kısıtlıdır. 1940’lı yıllarda inşa edildiği bilinen Burdur Akşam Sanat Okulu, Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları kapsamında planlanan ve gar binalarının bulunduğu alana ulaşım sağlayan aks üzerinde konumlandırılmıştır. İstasyon Caddesi olarak adlandırılmış olan bu aks üzerinde, günümüzde, söz konusu yapı ile aynı döneme ait başka bir yapı bulunmamaktadır. Sahip olduğu açık ve yeşil alan, cadde üzerindeki görsel algısı, dönemini yansıtmakta olup, fiziksel özellikleri ile korunması gerekmektedir. Önerilen müdahaleler, yapının günümüz kent gereksinimlerini sağlayacak yeni işlevlerle kullanılır hale getirilmesi yönteminin uygun olacağı görüşü üzerinden planlanmıştır. Bu makalede yapının rölöve çalışmaları, restitüsyon araştırması, yapısal analizleri, yeniden kullanım ve restorasyon önerileri aşama aşama anlatılmıştır. Sonuçta kentsel bellekte önemli bir yeri olan yapının koruma uygulamasını ele alan bu çalışma, konu ile ilgili literatüre katkı sağlayacaktır.