Yerli Turistlerin Salda Gölü’ne Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Temurçin K., Tozkoparan U.

Turizm Akademik Dergisi, vol.7, no.1, pp.97-115, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Turizm Akademik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.97-115
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Today, the preferences of tourists are directed towards eco-tourism, which is intertwined with nature and includes alternative tourism activities. This situation has been taken into consideration Turkey 2023 tourism strategy and Lakes Region has been determined as “Lakes Region Eco-tourism Development Area”. Lake Salda, which is in Lakes Region Eco-tourism Development Area, has started to be visited by lots of tourists recently with the effect of its tourism potential appropriate for the tourists and its location. While the increase in the number of tourists visiting Lake Salda affects the development of tourism in the region positively, especially the environmental pollution occurring in and around Lake Salda along with the inadequacy of services to meet the needs of tourists coming to the region affects tourism in the region negatively due to the increasing number of visitors. This situation requires some studies to be done for the development of tourism in Lake Salda and for the protection of the lake. In this sense, it is important to determine the opinions of the tourists visiting the district in order to make a good tourism planning that will accomplish and produce solutions to the problems faced by the tourists in Yeşilova District. Therefore, this study aims to reveal the perceptions / opinions of local tourists towards Yeşilova District and their suggestions for tourism development. The data of the study was obtained from literature review, field visits and the semi-structured interview method, which is one of the qualitative research methods of social sciences. The people to be interviewed were selected by random sampling among the tourists coming to the region. In the study, it has been determined that there are many deficiencies related to infrastructure and superstructure in Lake Salda and its nearby area, and it has been tried to present proposals focused on the protection of Lake Salda through the solution of these problems. Keywords: Geography, Nature Tourism, Lake Salda, Views of Tourists. 

Günümüzde turist tercihleri, daha çok doğa ile iç içe olan ve içinde alternatif turizm faaliyetlerini barındıran ekoturizme yönelmiştir. Bu durum, Türkiye’nin 2023 turizm stratejisinde (2007-2013) dikkate alınarak Göller Yöresi “Göller Bölgesi Eko-turizm Gelişim Bölgesi” olarak belirlenmiştir. Göller Yöresi Ekoturizm Gelişim Bölgesi içinde yer alan Salda Gölü, değişen turist tercihlerine uygun turizm potansiyeli ve bulunduğu konumun da etkisiyle son yıllarda çok sayıda turist tarafından ziyaret edilmeye başlanmıştır. Salda Gölü’nü ziyaret eden turist sayısının artması ilçede turizmin gelişimini olumlu yönde etkilerken, artan ziyaretçi sayısına bağlı olarak Salda Gölü ve çevresinde meydana gelen çevre kirliliği başta olmak üzere, yöreye gelen turistlerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ki hizmetlerin yetersizliği bölge turizmini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, Salda Gölü’nde turizmin gelişebilmesi ve gölün korunabilmesi için birtakım çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir. Bu anlamda, Yeşilova ilçesinde başarıya ulaşacak ve turistlerin karşılaştıkları problemlere çözüm üretecek iyi bir turizm planlamasının yapılabilmesi için bölgeyi ziyaret eden turistlerin görüşlerinin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle araştırma, yerli turistlerin Salda Gölü’ne yönelik algılarını/görüşlerini ve turizm gelişimine yönelik önerilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın verileri, alanyazın taraması, saha ziyaretleri ve nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile elde edilmiştir. Görüşme yapılacak kişiler, bölgeye gelen yerli turistler arasından örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yoluyla seçilmiştir. Araştırmada, Salda Gölü ve yakın sahasında altyapı ve üstyapı ile ilgili birçok eksiğin bulunduğu tespit edilmiş olup, bu problemlerin çözümüne yönelik Salda Gölü’nü koruma odaklı önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Doğa Turizmi, Salda Gölü, Turistlerin Görüşleri