Isparta İlinde Bir Üniversite Hastanesinde Değerlendirilen Cinsel İstismar Mağdurlarının Sosyodemografik, Klinik ve Ailevi Özellikleri: 2014–2018 Verileri


Creative Commons License

Işık Ü., Aktepe E., Şimşek F., 1 A., 2 A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.53-57, 2019 (Peer-Reviewed Journal)