FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI İLİŞKİ BOYUTLARI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


BAŞKURT Z. , ERGAN M. , BAŞKURT F.

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 18 - 21 Ekim 2017