Geriatri stajı yapma durumunun son sınıf fizyoterapi öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları üzerine etkisinin belirlenmesi


KESKİN T. , BAŞKURT Z. , BAŞKURT F. , İNCE PARPUCU T.

1st International Health Sciences and Life Congress, 2 - 05 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text