Geriatri stajı yapma durumunun son sınıf fizyoterapi öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları üzerine etkisinin belirlenmesi


KESKİN T., BAŞKURT Z., BAŞKURT F., İNCE PARPUCU T.

1st International Health Sciences and Life Congress, 2 - 05 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes