Davranışsal Muhasebe Bağlamında Muhasebe Meslek Mensuplarında Duygusal Zeka


ASLANTAŞ ATEŞ B., ÇİVİ G., ÖZ M.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.16, no.31, pp.24-55, 2016 (Peer-Reviewed Journal)