Piroksikamın Karaciğer, Böbrek ve Akciğer Dokuları Üzerine Etkisinin Histolojik Oarak incelenmesi


Bayram D., Özgöçmen M.

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.255

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.255

Abstract

Amaç: Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar genellikle ağrı ve inflamasyonun olduğu yerdeki akut ve kronik durumun tedavisinde kullanılırlar. Piroksikam analjezik ve antipiretik özelliklere de sahip bir antiinflamatuvar ajandır. Çalışmamızda sık kullanılan NSAİİ’dan olan, etken maddesi piroksikam olan ilaçların dokular (KC, BÖB, AC) üzerindeki etkilerini histolojik olarak gözlemlemeyi amaçladık. Materyal- Metod: Çalışmamızda kullanılan 15 adet sıçan 3 eşit gruba ayrıldı; Grup I ( Kontrol 0,25 ml % 09 Nacl Serum Fizyolojik), Grup II ( 0,250 mg./kg/gün piroksikam), Grup III ( 0,500 mg./kg/gün piroksikam) ve kullanılacak ilaçlar intramusküler olarak 5 gün boyunca uygulandı. Bulgular: Deney sonunda grup I’e ait dokuların histolojik değerlendirilmesinde normal bulgulara rastlandı. Grup II karaciğer dokusunda portal alanda mononükleer hücre infiltrasyonları, bazı hepatositlerde granüler dejenerasyon, piknotik çekirdekler, parankimde hemorojik alanlar gözlenirken grup III’te grup II’deki dejenerasyonlara ilaveten sinüzoidal konjesyon, portalalanda bağ dokusu artışı gözlendi. Grup II böbrek dokusunda akut inflamatuar hücre infiltrasyonları, atropik gromerüller, hidropik dejenerasyon, vasküler konjesyon görülürken, grup III’ te grup II’deki dejenerasyonlara ilaveten hemorojik alanlar gözlendi. Grup II akciğer dokusunda perivasküler akut inflamatuar hücre infiltrasyonları, vasküler konjesyon gözlenirken, grup III’ te akciğer dokusunda intraalveolar septumda kalınlaşma, alveolar konjesyon, bağ dokusu artışı, yağ hücresi hiperplazisi gözlendi Sonuç: Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar hastalıklarda yaygın olarak kullanılmakta fakat hastalığın olası etkilerini hafifletmiş olurken, bu ilaçların yan etkileri hastalara uzun vadede daha sıkıntılı durumlar oluşturabilmektedirler. Pirosikam bu ilaçların etken maddesinden bir tanesidir. Çalışmamızda piroksikamın; karaciğer, böbrek ve akciğer dokusunda oluşturduğu hasarları histolojik olarak gözlemledik. Bu anlamda çalışmamız ileride devam edeceğimiz deneylerimizin ilk basamağını oluşturmaktadır.