Mine ÖZTÜRK TONGUÇ Güliz ÖNGÜÇ Periodontal Hastalık İnme İlişkisinde Güncel Kanıtlar 2010 31 19 27


ÖZTÜRK TONGUÇ M., ÖNGÜÇ G.

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.31, pp.19-27, 2010 (Peer-Reviewed Journal)