HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KONVANSİYONEL SİTOGENETİK, MOLEKÜLER SİTOGENETİK VE MOLEKÜLER GENETİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

KOŞAR P., TEPEBAŞI M. Y.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.27, no.4, pp.547-554, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17343/sdutfd.813394
  • Title of Journal : SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.547-554

Abstract

Amaç

Hematolojik maligniteler, kemik iliği kaynaklı hücrelerin neoplazmlarıdır. Epidemiyolojik ve klinik çalışmalar sonucunda somatik hücrelerde meydana gelen mutasyonların, bu malignitelerin çoğunda sayısal ve yapısal kromozomal anomaliler ile spesifik gen düzeyindeki değişiklikler içerdiğini göstermektedir. Oluşan bu değişikliklerin hematolojik malignensilerin tanı ve takibinde aynı zamanda tedavi seçimi ve prognozu belirlemede kritik role sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmamız, hematolojik maligniteye sahip hasta guruplarında kromozomal ve moleküler olarak meydana gelen bu genetik değişikliklerin neler olduğunu tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı'na hematolojik malignite ön tanısı veya tanısı ile başvuran 110 hasta dahil edildi. Akut Miyeloid Lösemi (AML), Kronik Miyeloid Lösemi (KML), Kronik Lenfoblastik Lösemi (KLL), Miyelodisplastik Sendrom (MDS), Kronik Miyeloproliferatif Neoplazm ( KMPN), Multipl Myelom (MM)/Diğer Plazma Hücreli Neoplazmlar (DPHN) ve Lenfoma hastalıklarına sahip yedi grubun kemik iliği kültürleri yapılarak üç farklı analiz yöntemi ile incelendi. Sayısal ve yapısal kromozomal değişiklikler sitogenetik kromozom analizi ve Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH) yöntemleri ile ve JAK-2 V617F mutasyonu Real-Time PCR (RT-PCR) ile analiz edildi.

Bulgular

Sitogenetik ve FISH analizileri sonucunda, KML için t(9;22) mutasyonu %30,8 ve %22,6 oranlarında, AML için t(15;17) %7,7 oranında pozitif bulundu. Ayrıca, MDS için del (5q) ve del (7q) değerlendirildi ve delesyon saptanmadı. Hastalar del(13q14) ve del(17p13) açısından değerlendirildiğinde, lenfoma (%28,6 ve %71,4) KLL (%50 ve %62,5) ve MPHN (%50 ve %85,7) hastalarında değişen oranlarda bulundu. Ayrıca RT-PCR sonuçlarına göre JAK-2 V617F mutasyonu, KML hasta gurubunda (18.8%) KMPN hasta grubunda ise (81.2%) heterozigot positive olarak bulunmuştur.

Sonuç

Laboratuvarımızda elde ettiğimiz bulgular ışığında, hematolojik maligniteye sahip hastaların rutinde çalışılan mevcut genetik analizlerine ek olarak belirlediğimiz mutasyonlarında incelenmesi ve hasta gruplarının da genişletilerek çalışılmasının hastalığın tanı ve prognozunun değerlendirilmesine katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hematolojik malignite, konvansiyonel sitogenetik, moleküler sitogenetik, moleküler genetik