Tıp Fakültesi öğrencilerinin Anatomi dersi sınavlarındaki sistemlere göre basarı düzeylerinin değerlendirilmesi


Creative Commons License

Malas M. A., Sulak O., Üngör B., Çetin E., Albay S.

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.1-5, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2002
  • Journal Name: SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Tıp Fakültesi öğrencilerinin son beş yıldaki anatomi dersi sınavlarında sorulan sorulardaki sistemlere göre basan düzeylerinin araştırılması amaçlandı. Anatomi derslerinde ara ve yıl sonunda çoktan seçmeli test şeklinde yapılan sınavlar ayrı ayrı değerlendiril­di. Sorular sistemlere göre dokuz grupta gruplandınldı. Öğrencilerin başarı düzeyleri cinslere, sistemlere, yıl­lara, ara ve final sınavlarına göre değerlendirildi. Sınavlardaki basanları bakımından cinsler arasında, yıllar arasında, ara ve final sınavları arasında farklılık bulunamadı (p>0.05). Ara ve final sınavlarında öğrencilerin entegre sistemdeki toplam puanı ile anatomi puanı arasında anlamlı ilişki vardı (p<0.001). Bütün sistemlerde ara ve final sınavlarındaki başarı yüzdelerinde yıllar arasında da farklılık bulunamadı (p>0.05). Bu araştırmamız sonrasında, önümüzdeki eğitim ve öğretim yıllarında öğrencilerin daha az başarılı bulun­duğu sistemlerde teorik ve pratik uygulamalarda alınacak tedbirler gözden geçirildi. Çalışmamızdaki sonuçların Tıp Fakültesi öğrencilerinin anatomi dersi sınavlarında sistemlere göre basan düzeylerinin yük­seltilmesinde yararlı olacağına inanmaktayız.