Noktasal Kaynakların Yeşilırmak Havzası Alıcı Ortam Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi


KÜÇÜK E., PİLEVNELİ T., ASLAN S., ERGÜVEN G. Ö. , Olgun E. Ö. , canlı o., ...More

1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu, 6 - 07 December 2018, vol.1, pp.591-606

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Page Numbers: pp.591-606