Basketboldaki Top Hâkimiyeti Çalışmalarının Öğretilebilir Zihinsel Engelli Çocukların El Beceri Gelişimine Etkisi


AKIN S. , KALKAVAN A.

Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.1-13, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-13

Özet

Bu çalışmanın amacı, basketbol top hâkimiyeti çalışmalarının öğretilebilir zihinsel engelli çocukların el motor beceri gelişimlerine etkilerini incelemektir. Çalışmaya öğretilebilir zihinsel engelli 20 öğrenci katılmıştır. Öğretilebilir zihinsel engelli öğrenciler rastgele seçim yöntemiyle 10’u kontrol grubu (4 kız 6 erkek) ve 10’u çalışma grubu (3 kız 7 erkek)  olarak ikiye ayrılmıştır. Katılımcılar 11-14 yaş aralığındaki çocuklardan belirlenmiştir. Çocukların yaş ortalaması deney grubunda 12,69 iken; kontrol grubunda 12,46 olarak belirlenmiştir. Öğretilebilir zihinsel engelli katılımcılar 25-44 zekâ puanına sahip olarak kabul edilmiştir. Öğretilebilir zihinsel engelli çalışma grubuna, 10 haftalık basketbolda top hâkimiyeti (ball-handling) çalışmaları yaptırılmıştır. Çalışmalar haftada 3 gün ve 30’ar dakikalık 3 set şeklinde toplam 1,5 saat yapılmıştır. Çalışmada, el kavrama gücünü ölçmek için dijital dinamometre, el becerisini ölçmek için ise 9 delikli tahta testi (Nine Hole Peg Test) kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizi için Tekrarlı ANOVA testi kullanılmıştır.

10 haftalık antrenman periyodu sonunda test sonuçları öğretilebilir zihinsel engelli çalışma grubunda kontrol grubuna göre sağ el kavrama kuvveti, sol el kavrama kuvveti ve sağ el becerisi değerlerinde (p > 0,05) istatistiksel açıdan anlamlı bir gelişme olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, basketbol top hâkimiyeti çalışmaları öğretilebilir zihinsel engelli çocukların el becerilerinin gelişmesinde etkili olduğu ortaya konulmuştur.