Bazı kestane genotiplerinin Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr’ya duyarlılıklarının belirlenmesi.


KARACA G., ERPER İ., Serdar Ü.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.19, no.1, pp.46-49, 2004 (SCI-Expanded)