Nekotorie Problemi Vzaimootnoşenii Rossii i Zakavkazya v kontse XVIII XIX vekov


ÇAPRAZ H.

Rossiyskoe Obşestvo: Sotsiolno-politiçeskaya, Ekonomiçeskaya i Kulturnaya İstoriya, pp.106-110, 2001 (Peer-Reviewed Journal)