Pedodontist ve Pediatristlerin Çocuklardaki Ağ ız Kanserlerinin Erken Tanısındaki Farkındalıkları


Öz E., Kırzıoğlu Z.

Osmangazi Tıp Dergisi, no.özel sayı, pp.58-64, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Osmangazi Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.58-64
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Özet: Çocuklardaki ağız kanserlerinde, risk faktörlerinin belirlenmesi ve risk grubundaki hastaların bilgilendirilmesi çocuk hastalarla ilgilenen uzmanların sorumlulukları arasındadır. Bu çalışmada, pedodontist ve pediatristlerin ağız kanserlerinin erken teşhisi, tedavisi ve önlenmesi konusundaki farkındalıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmaya, gönüllü olarak soruları cevaplamayı kabul eden ve formları eksiksiz olarak dolduran 115’i pedodontist, 135’i pediatrist olmak üzere 250 katılımcı dahil edilmiştir. Anket soruları; katılımcıların demografik özelliklerini, çocuklardaki ağız kanserlerinin risk faktörlerini, klinik görünümlerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini ve ağız kanseri konusundaki eğitim bilgilerine dair düşüncelerini kapsamıştır. Elde edilen veriler, tablo haline getirilmiş ve istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Çalışmaya katılan hekimlerin %71.2’sini kadın, tüm hekimlerin %51.6’sını meslek hayatının 1-5 yılını dolduran hekimler oluşturmuştur. Hem pedodontist hem de pediatristler çocuklarda en sık karşılaştıkları ağız kanserini lenfoma olarak belirtirken, %58.8’i ağız kanseri ile karşılaşmadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların %88’i ağız kanserinde erken dönemde ortaya çıkan en yaygın semptomu ağız içerisinde iyileşmeyen yara olarak yanıtlarken, pedodontist ve pediatristlerin cevapları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu görülmüştür (p<0.05). Hekimlerin %80’i şüpheli ağız lezyonları için biyopsi yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Hekimlerin sadece %5.6’sı ağız kanserlerini klinik görünümünden teşhis edebildiğine emin olduklarını, %78’i ağız kanserinin teşhisi konusunda daha fazla eğitime ihtiyaç duyduklarını bildirmişlerdir. Çocuklardaki ağız kanserlerinin insidansı artmaya devam ettikçe, pediatrist ve pedodontistlerin ağız kanserlerinin tespitinde ve önlenmesinde oynayacağı rol daha da büyük önem kazanmaktadır. Çalışmamızın sonucunda, hem uzmanlık döneminde hem de sürekli eğitim programlarında ağız kanserlerine yönelik eğitimlerin arttırılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.