Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Scıence, Uçak Gövde-Motor Bakım Anabilim Dalı, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Scıence, Sivil Havacılık Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2010 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Gaz Türbini Soğutma Kanallarında Rib Kullanımının Akış Yapısına ve Isı Transferine Etkisinin Deneysel ve Sayısal Yöntemlerle İncelenmesi

  Anadolu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uçak Gövde-Motor Bakım Anabilim Dalı

 • 2013 Postgraduate

  Deneysel Bir Turbojet Motorunun Yanma Veriminin Motor Emisyonlarıyla Belirlenmesi

  Anadolu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivil Havacılık Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English