Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

TÜRK TARIM SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI UYGULAMASI

Strategic Public Management Journal, vol.3, no.5, pp.58-76, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KENTSEL YAŞAM ALGISI VE DEĞİŞEN KENTLİ ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İZMİR ÖRNEĞİ

the Journal of Academic Social Sciences, no.33, pp.223-258, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Kamu Yönetiminde İyi Yönetişim Algısı Isparta Örneği Good Governance Perception In Turkish Public Administration Isparta

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.16, pp.302, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE İYİ YÖNETİŞİM ALGISI ISPARTA ÖRNEĞİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.16, pp.303-322, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.15, pp.381-398, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Metropoliten Şehir YönetimSistemindeki Değişime 6360 Sayılı Kanun unEtkileri Samsun Büyükşehir BelediyesiÖrneği

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.14, no.28, pp.553-584, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kameralizmi Anlama Çabası

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.12, pp.83-98, 2015 (Other Refereed National Journals)

KÜRESELLEŞME VE ORGANİZE SUÇ

BEM Perspectives, vol.2, no.1, pp.31-45, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

KAMERALİZMİ ANLAMA ÇABASI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.7, no.12, pp.83-98, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı nın Kapasite Geliştirme Yaklaşımı

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.145-176, 2014 (Other Refereed National Journals)

DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMININ KAPASİTE GELİŞTİRME YAKLAŞIMI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.145-176, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DENETİM MODELİ KAMU DENETÇİLİĞİ OMBUDSMAN

Mehmet Akif Ersoy Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.9, pp.21-37, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Yönetimlerde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması Büyükkabaca Belediyesi Örneği

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.9-17, 2013 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Sağlık Politikalarınin Dönüşümü Sağlık Bakanlıği nin Taşra Örgütlenmesi Üzerinden Bir Analiz

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.2, pp.33-62, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.1-23, 2012 (Other Refereed National Journals)

Lizbon Antlaşması Sonrasında Subsidiarite İlkesi

SDÜ İİBF Dergisi, vol.16, no.3, pp.131-147, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kamu Yönetiminde Lisans Öğretimi Kamu Yönetimi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.20, pp.227-252, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de İl Yönetimi: Geçmiş ve Gelecek

5. ASM Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.51-52

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGIES FORORGANIZATIONAL CHANGE IN PUBLIC ORGANIZATIONS

1st International ScientificResearches Congress - Humanity andSocial Sciences (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.210

Sağlık Reformları Sonrası Türk Sağlık Sektöründe Hizmet Sunumu Kapasitesi

KAYFOR 12- XII.Kamu Yönetimi Forumu, Turkey, 12 - 14 September 2014, pp.178-198

Sağlık Politikalarında Dönüşüm: Kamu Özel Ortaklığı ve Kamu Hastane Birlikleri

KAYFOR 10- X.KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Turkey, 6 - 07 December 2012, pp.447-467

Books & Book Chapters

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

in: Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklar Tarihi, Altınok Mustafa, Altınok Hatice, Bakırcı Fahri, Gedikkaya Fatma Gül, Aydın Abdullah, Editor, Türk İdari Araştırmalar Vakfı-TİAV, Tam Pozitif Reklam Matbaa, Ankara, pp.369-401, 2019

Bağımsız İdari Otoriteler

in: Türk Kamu Yönetimi, Hamza ATEŞ, Editor, Savaş Yayınevi, Ankara, pp.335-349, 2019

İspanya

in: Yönetsel Yapı İncelemeleri, Burhan AYKAÇ, Hatice ALTUNOK, Editor, Nobel, pp.271-311, 2014

Episodes in the Encyclopedia