Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

A hierarchical cluster-based fuzzy rainfall-runoff model

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.253-266, 2009 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akarsu akım tahmininde ileri beslemeli yapay sinir ağları ile elman sinir ağlarının karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı III.Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 October 2012, pp.307-320

Investigation of the volatility in stream flow time series with nonlinear variance models: case study of Köprüçay River

4th International Conference on Estuaries and Coasts, Hanoi, Vietnam, 8 - 11 October 2012, pp.1-8

Long-term lake water level prediction using fuzzy modelling approach with probabilistic transition matrix

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2009, pp.68-73

Aylık ortalama göl su seviyesinin bulanık-olasılık yaklaşımı ile gözlenmiş zaman serisinden tahmini.

Süleyman Demirel Üniversitesi 15.Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 November 2007, pp.112-118

Nehir akışlarının tahmininde yağış-akış ilişkisine dayalı bulanık mantık yaklaşımı.

Uluslararası Katılımlı I.Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2007, pp.535-546