Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan Kamu Görevlilerinin Ceza Soruşturma Usulü

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.1-91, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yeni Kamu Yönetimi Bağlamında Stratejik Planlama Anlayışı

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.28, pp.473-492, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANTALYA’xxDAKİ PAYDAŞLAR AÇISINDAN SAĞLIK TURİZMİNİN KAMU POLİTİKASI PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Balkan Journal of Social Sciences/Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp.868-885, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

NEO-LİBERAL DÜŞÜNCENİN TÜRKİYE BAĞLAMINDA YENİ YÖNETSEL AKTÖRLERİ: BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER VE ÜST KURULLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.103-126, 2005 (Other Refereed National Journals)

Türk Yönetim Tarihi Açısından Vakıf Sistemi ve Eğitim Yönetimine Katkısı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.313-338, 2003 (Other Refereed National Journals)

Parti İçi Demokrasi

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.403-437, 2000 (Other Refereed National Journals)

1982 Anayasası Çerçevesinde Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.3, pp.185-198, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANTALYA'DAKİ PAYDAŞLAR AÇISINDAN SAĞLIK TURİZMİNİN KAMU POLİTİKASI PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP'16, İstanbul, Turkey, 26 November - 27 October 2017, pp.1656-1676

Elektronik Tebligat (e-tebligat) Üzerine Hukuki Bir Değeğrlendirme

4. Adalet Meslek Yuksekokulları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 05 May 2017, vol.-

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU DERS MÜFREDATI BAZINDA İSTİHDAMA YÖNELİK YAPILABİLECEK PROTOKOLLER

Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu Bildiri Kitabı (Adalet Meslek Yüksekokullarının Gelişmesinde Yeni Eğilimler), Isparta, Turkey, 17 - 18 May 2016, pp.102-130

Adalet Meslek Yüksekokulu Ders Müfredatı Bazında İstihdama Yönelik Yapılabilecek Protokoller

3. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, Isparta, Turkey, 17 - 18 May 2016, vol.1, pp.102-130

Adalet Meslek Yüksekokulu Ders Müfredatı Bazında istihdama Yönelik Yapılabilecek Protokoller

3. Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Isparta, Turkey, 17 - 18 May 2016, vol.1, no.1, pp.102-130

Dünyada ve Türkiye de Sağlık Turizmi ve Değişimin Etkileri

2015 International Multidisciplinary Congree of Eurasia, Üsküp, Macedonia, 1 - 05 September 2015

ADALET HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA DAHA YETKİN BİR ARA ELEMAN İSTİHDAMI ÖNERİSİ: ADALET MESLEK UZMANLIK SINAVI (AHMUS))

Adalet Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 10 - 11 May 2013, vol.1, no.1, pp.33-65

Adalet Hizmetlerinin Sunumunda Daha Yetkin Bir Ara Eleman İstihdamı Önerisi Adalet Meslek Uzmanlık Sınavı Ahmus

Adalet Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu”, Kırıkkale, 09-10 Mayıs 2013, Kırıkkale, Turkey, 9 - 10 May 2013

Adalet Hizmetlerinin Sunumunda Daha Yetkin Bir Ara Eleman İstihdamı Önerisi Adalet Hizmetleri Uzmanlık Sınavı AHMUS

Adalet Meslek Yüksekokullarının sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 9 - 10 May 2013, vol.1, pp.33-64

Books & Book Chapters

"Belediyelerde Bir Personel Politikası Olarak Taşeronlaşma Sorununun Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi",

in: Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Ed: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın, , Editor, PEGEM Akademi Yayınları, Ankara, pp.845-862, 2013