Publications & Works

Articles Published in Other Journals

PROTESTANT MISSIONERS AND EMERGENCE OF NATION-STATES: CASE OF THE ROBERT COLLEGE AND THE BULGARIAN NATION STATE

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, no.53, pp.275-301, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

İmal i Fikir Yolunda Tanzimat tan Günümüze Türk Düşünürleri

Sosyoloji Konferansları, no.53, pp.539-555, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

ORGANICIST AND EVOLUTIONIST MOVEMENT IN TURKISH SOCIOLOGY

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, no.52, pp.57-78, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cultural Sustainability: Questioning the Possibility of an Interdisciplinary Method of Archeology, Urban and Social Science

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.752-753

Romanları Anlamak

Roman Çalıştayı, Zonguldak, Turkey, 28 - 29 May 2015

Isparta da Engellilik Profili

Sosyal Haklar ve Engellilik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 3 - 05 April 2015

Engelsiz Yaşam Yeni Gücümüz Çözümlerden Konuşmak ss 163 185 06 07 11 2014 Kocaeli

Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 November 2014, pp.163-185

Mutlu Ol Bu Bir Emirdir Türk Modernleşme Sürecinde Müzik Yasağı

5. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014, vol.1, pp.154-163

Books & Book Chapters

Kent Yaşamı ve Sosyolojisi

in: Kent, Yönetim ve Kültür: Kent Yaşamında İnsan, Nilüfer Negiz, Hüseyin Gül, Ahmet Mutlu, Editor, Lambert Academic Publishing, Beau Bassin, pp.241-259, 2018

Kentsel ve Kırsal Alanda Yoksulluk Sorunundan Etkilenen Nüfus Grupları

in: Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, Bülent Şen-Mustafa Özcan Taşkesen, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.49-63, 2018 Sustainable Development

Ulum-ı İktisadiye ve İctimaiye Mecmuası

in: Tanzimattan Günümüze Türk Düşüncesi Cilt 3 Tanzimat tan Cumhuriyet e Bilimsel ve Felsefi Düşünce Temsilcileri, Bolay, Süleyman Hayri, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.1753-1775, 2015

Mustafa Satı Bey

in: Tanzimat tan Günümüze Türk Düşüncesi Cilt 1 Tanzimat tan Cumhuriyet e Siyasi İdari ve Sosyal Düşünce Temsilcileri, Bolay, Süleyman Hayri, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.339-374, 2015

”Modern Dünya’xxnın Gardrobu: Küreselleşme”

in: Kürenin Halleri, Yaşar Kaya, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.83-123, 2007