Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Sosyoloji, Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Turkey

 • 1984 - 1990 Undergraduate

  Marmara University, Basın-Yayın Yüksekokulu, Radyo Televizyon, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Küreselleşme Sürecinde Türk Milliyetçiliği: Dün, Bugün, Yarın

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

 • 1997 Postgraduate

  Ulum-u İktisadiye ve İctimaiye Mecmuası'nın Türk Sosyolojisindeki Yeri

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English