Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Huzurevlerinde Yaşayan Geriatrik Bireylerin Protez Hijyen Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, vol.23, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİŞ HEKİMLİĞİNDE ZİRKONYA UYGULAMALARI VE SON GELİŞMELER

2ndInternational Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.1, pp.602-611

Diş Hekimliğinde Zirkonya Uygulamaları ve Son Gelişmeler

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.602-611

Diş Hekimliği Öğrencilerinde Egzersiz Değişim Basamaklarına Göre Fiziksel Aktivite Düzeyleri

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.1084-1092

Huzurevlerinde Yaşayan Geriatrik Bireylerin Protez Hijyen Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.138