Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FİNANSAL YATIRIMCILARI İKNA ETMEDE LİDER SÖYLEMİNİN ÖNEMİ:MARK ZUCKERBERG ÖRNEĞİ

IV. ULUSLARARASISTRATEJİK VE SOSYALARAŞTIRMALARSEMPOZYUMU, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.458-468

Finansal Yatırımcıları İkna etmede Lider Söyleminin Önemi: Mark Zuckerberg Örneği

IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.458-467

Other Publications