Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Meslek Aşkı Mutluluk İlişkisi: İşin Anlamının Rolü

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.19, pp.294-317, 2019 (Other Refereed National Journals)

Meslek Aşkı (Calling) Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, pp.167-188, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meslek Aşkının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Akış Deneyiminin Aracılık Rolü

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.84-99, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

AKADEMİSYENLERİN BAŞARI HEDEFLERİ ÜZERİNDE DEĞERLERİNİN VE MOTİVASYON KAYNAKLARININ ROLÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.9, no.21, pp.57-72, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

USTA OLMAK MI DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ OLMAK MI? ÇOKLU BAŞARI HEDEFLERİNE DAİR TEORİK ÇERÇEVE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.483-498, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

RUS PAYDAŞLARIN TÜRKİYE DEKİ OTELLER HAKKINDAKURUMSAL İTİBAR ALGISI ANTALYA BÖLGESİNDEKİ BEŞYILDIZLI RUS OTEL MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel ÜniversitesiİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.21, no.2, pp.353-362, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Banka Çalışanlarının İfşa (Whistleblowing) Davranışına İlişkin Metaforik Algıları

19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 25 September 2020, pp.1022-1032

Örgütsel Bağlılık Örgütsel Kayıtsızlığı Azaltır Mı?

19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 25 September 2020, pp.450-458

Meslek Aşkının İş Sonuçları Üzerine Etkisi

7. Örgütsel Davranış Kongresi, Burdur, Turkey, 1 - 02 November 2019, pp.536-549

Books & Book Chapters

Akademisyenlerin Sahip Olduğu Değerlerin Ders Anlatımı/Araştırma Yapma Tercihlerine Etkileri Üzerine Nitel Bir Araştırma

in: Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar-2019-Sosyal ve Beşeri Bilimler, Özyer, Kubilay, Bozdoğan Doğan, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.74-89, 2019